Duurzaamheid en Diversiteit: Daar doet Monta aan mee!

Monta’s visie
op duurzaamheid

  1. Lokaal. Ons algemene uitgangspunt is om zaken zo decentraal mogelijk te organiseren. Dit houdt in dat bij al onze vestigingen zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale leveranciers. Naast het feit dat dit natuurlijk heel veel onnodige reistijden en transporttijden oplevert, geeft dit ook een binding aan de lokale middenstand in de plaatsen waar we met een vestiging van Monta zijn gevestigd. Daarnaast sponsoren we graag lokale initiatieven waarbij één of meerdere collega’s bij betrokken zijn. Deze initiatieven variëren van een sportclub tot een seniorenreis en van een fanfare tot een Oranjevereniging. Tenslotte worden alle Monta medewerkers een halve dag per jaar ingezet voor vrijwilligerswerk (onder werktijd) voor een lokaal goede doelen initiatief. Op deze manier helpen we de samenleving en creëren we bij onze collega’s een vorm van bewustzijn dat meedoen in een samenleving heel belangrijk is.   
  1. Iedereen doet mee. Bij Monta werken alle mensen als één grote familie samen. Verschillen in opleidingsniveau, afkomst, uiterlijk, ras, sekse of geloof of welke verschillen dan ook zijn vanaf het ontstaan van Monta altijd onbelangrijk geweest. Iedereen mag meedoen, we hebben elkaar allemaal nodig om successen te behalen. Een heftruck chauffeur en een directeur hebben een wederzijdse afhankelijkheid naar elkaar. Privileges voor bepaalde groepen of functies, zoals bijvoorbeeld aparte parkeerplaatsen, speciale kantoren, aparte kantoorfaciliteiten zijn onderwerpen die binnen Monta onbespreekbaar zijn. Verschillende medewerkers hebben diverse functies, hierdoor zijn verschillende mensen door hun functies niet gelijk, maar zeker wel gelijkwaardig. Ten minste 10 procent van de medewerkers bij Monta zijn mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Monta is dit een manier om haar MVO-beleid concreet vorm te geven. Wij vinden het onze taak om de mensen in onze samenleving die wat minder kansen hebben in de reguliere arbeidsmarkt een mooie kans te bieden op een leuke job. Uiteraard wordt iedereen uit deze doelgroep als volwaardig en gelijkwaardige Monta medewerker behandelt. Sinds enkele jaren kennen we een woord voor de manier waarop Monta met haar mensen omgaat, namelijk: inclusiviteit. Bij Monta zat het woord inclusiviteit al vanaf haar ontstaan in het DNA van het bedrijf, ver voordat dit woord ontstond. 
  1. Energie en Milieu. Om de CO2-uitstoot te reduceren worden de Monta magazijnen voorzien van energiebesparende maatregelen. Bij nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen met een hoge duurzaamheidswaarde en daken worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. Afgelopen jaren zijn de meeste verlichtingsarmaturen vervangen door energiezuinige ledlampen. Uiteraard scheiden we onze afvalstromen en proberen we ons afval zoveel mogelijk te hergebruiken. 
  1. Footprint. Bij de keuze voor verpakkingsmaterialen en dozen staat de footprint hoog op de agenda. Sinds 2022 is onze sector haar verzendkosten gaan beprijzen op basis van volume van de pakketten die worden verzonden. Hierdoor zal er minder verpakkingsmateriaal worden toegepast en wordt er minder nutteloze lucht verzonden in de verzenddozen.   

Duurzaamheid en MVO zijn veelal containerbegrippen die worden verward met fiscale optimalisaties. Dit is jammer en verwarrend, want natuurlijk is het goed om daken te voorzien van zonnepanelen en als bedrijf in te zetten op elektrisch vervoer en milieuvriendelijker opvulmaterialen te gaan gebruiken. Echter… dit soort punten hebben in onze visie vooral te maken met fiscale voordelen die als bedrijf kunnen worden behaald. Dit is op zichzelf niet verkeerd, echter heeft het niet voldoende te maken met duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is iets wat je doet en blijft doen, ondanks dat dit geld kost. Dit noemen wij intrinsiek gemotiveerde duurzaamheid. Dit is wat we bij Monta nastreven, lees er hier meer over wie wij zijn en wat wij doen.

160,000

m² magazijn

17

vestigingen

1,000

werknemers

1,800

webshops